fbpx Familiale verzekering | Vidalis

Familiale verzekering

De polis familiale of gezin is een sterk aan te raden verzekering die tussenkomst bij onopzettelijke schade aan derden door u of iemand uit uw gezin (met inbegrip van huispersoneel/ dieren, babysit, …) veroorzaakt. Ook als zoon of dochter op reis in het buitenland een schadegeval veroorzaakt kan u deze polis aanspreken.

Jonge mensen denken niet altijd goed na en het zal u maar overkomen dat ze een zware fout begaan waarvoor een grote schadevergoeding moet betaald worden. Dankzij een kleine jaarlijkse inspanning bent u zeker dat u hiervan gevrijwaard blijft. Ook hier kunnen we als onafhankelijk makelaar voor u de beste oplossing selecteren.