fbpx Overlijden | Vidalis

Overlijden

Een overlijdensverzekering beschermt uw gezin tegen het overlijden van uzelf of eventueel ook van uw partner. Diverse formules zijn mogelijk. Zo kan het gespaarde kapitaal bij leven op een bepaalde datum uitgekeerd worden aan heel interessante voorwaarden.

Optionele dekkingen zoals het vergoeden van de schenkingsrechten bij overlijden binnen de voorziene termijn waarbij geen vrijstelling van successie kan bekomen worden of een algemene dekking van successierechten zijn mogelijk. Zelfs met financieel heel toegankelijke formules kunt u al heel wat zekerheden inbouwen voor uw gezin zodat ze ook in moeilijke tijden hun levensstandaard kunnen behouden.